http://www.jzxdzn.cn

杂说《春秋》

今天是圣诞节,本该纪念西方先哲耶稣,奈何中午终于把《春秋左传今注今译》读完。孔子的形象瞬间高大起来,所以还是先纪念一下东方圣人吧!
 由于该书读的比较粗糙更多的是走马观花,以至于很多故事与人物都忘记了。要是问我有啥读后感,我只能说《春秋》微言大义不结合其他资料很难明白里面的文化精神。
 这本书最后把杜预的《春秋序》附录上。杜预是西晋时期著名的政治家、军事家和学者,也是研究《春秋左传》的专家。
 在他的这篇《春秋序》里介绍了几个重要的问题,我结合《史记》作简单整理:
 一、为什么叫《春秋》?
 《春秋》者,鲁史记之名也。记事者,以事系日,以日系月,以月系时,以时系年,所以纪远近、别同异也。故史之所记,必表年以首事。年有四时,故错举以为所记之名也。
 《周礼》有史官,掌邦国四方之事,达四方之志。诸侯亦各有国史。大事书之于策,小事简牍而已。《孟子》曰:“楚谓之《檮杌》,晋谓之《乘》,而鲁谓之《春秋》,其实一也。”
 二、为什么《春秋》从隐公记起?
 曰:然则《春秋》何始于鲁隐公?答曰:周平王,东周之始王也;隐公,让国之贤君也。考乎其时则相接,言乎其位则列国,本乎其始则周公之祚胤也。若平王能祈天永命,绍开中兴;隐公能弘宣祖业,光启王室,则西周之美可寻,文武之迹不隊。是故因其历数,附其行事,采周之旧,以会成王义,垂法将来。所书之王,即平王也;所用之历,即周正也;所称之公,即鲁隐也。安在其黜周而王鲁乎?子曰:“如有用我者,吾其为东周乎?”此其义也。
 三、孔子为什么作《春秋》?
 韩宣子适鲁,见易象与鲁《春秋》,曰:“周礼尽在鲁矣。吾乃今知周公之德,与周之所以王。”韩子所见,盖周之旧典礼经也。
 周德既衰,官失其守。上之人不能使春秋昭明,赴告策书,诸所记注,多违旧章。仲尼因鲁史策书成文,考其真伪,而志其典礼。上以遵周公之遗制,下以明将来之法。其教之所存,文之所害,则刊而正之,以示劝诫,其余则皆即用旧史。史有文质,辞有详略,不必改也。故传曰:“其善志。”又曰:“非圣人,孰能修之。”盖周公之志,仲尼从而明之。
 
 杜预的解释是很有道理的。因为《中庸》说到“仲尼祖述尧舜,宪章文武”。作为一个政治上的失意者,孔子却把中华文化的精华传承下来了,因为删诗书,定礼乐,赞周易,修春秋系统的整理了中华文化。
 南怀瑾先生多次说到要想了解孔子思想仅仅靠《论语》是不够的,还是参考《春秋》《周易》。
 司马迁在《太史公自序》就说到孔子作《春秋》:

当前网址:http://www.jzxdzn.cn/duanpianxiaoshuo/1399.html